Wat zijn psychedelica?

Alles wat je moet weten voor het maken van een veilige en waardevolle reis naar je diepste zelf.

Deze blog bespreekt welke soorten psychedelica er zijn, wat de toepassing is en hoe deze gebruikt worden.

Wat zijn psychedelica?
Psychedelica zijn een klasse van psychoactieve stoffen die veranderingen in perceptie, stemming en bewustzijn veroorzaken. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten psychedelica: klassieke psychedelica, empathogenen en dissociatieven.
Psychedelica kunnen synthetisch zijn, in een lab ontwikkeld of van nature voor komen in bepaalde planten of fungi.  

Voor alle middelen, binnen alle categorieën, kan gesteld worden dat het psychedelische middel een katalysator is.
Een middel dat een innerlijk proces op gang brengt en versterkt wat er al in onszelf aanwezig is. 

Klassieke psychedelica
Klassieke psychedelica omvatten stoffen zoals LSD, psilocybine (in paddo’s en truffels), DMT (oa in Ayahuasca) en mescaline (in Peyote). Deze veroorzaken vaak hallucinaties en veranderde bewustzijnstoestanden. LSD is in de jaren ‘30 in een laboratorium ontwikkeld door de Zwiterse wetenschapper Albert Hofmann. De overige varianten klassieke psychedelica zijn natuurlijke stoffen die voorkomen in planten en paddenstoelen en al eeuwen worden gebruikt door diverse volken over de hele wereld.

Deze klasse van psychedelica werken allen op dezelfde neurotransmitter: serotonine. Dit is een stofje in het brein dat in verband wordt gebracht met het reguleren van de stemming, het slaap-waak ritme en seksueel verlangen. 

Klassieke psychedelica worden op verschillende manieren gebruikt variërend van roken tot capsules, eten en drinken. Hoe het middel genomen wordt bepaald deels hoe snel het effect optreedt. Dit duurt meestal zo’n dertig tot zestig minuten. Daarna werkt het zo’n vier tot acht uur door. Behalve als een middel gerookt wordt, dan treedt er vaak snel een kortstondiger effect op. 

Empathogene psychedelica
Een empathogeen is een klasse van psychoactieve stoffen die de gevoelens van empathie, verbondenheid en emotionele openheid versterken. Een bekend voorbeeld van een empathogeen is MDMA, ook wel bekend als ecstasy. MDMA bevordert niet alleen positieve emoties, maar kan ook sociale interactie en communicatie verbeteren. Hallucinaties komen minder voor bij dit middel. 

MDMA is een stof die in een laboratorium ontwikkeld is en veelal recreatief gebruikt wordt. 

Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar MDMA als hulpmiddel bij de behandeling van PTSS. Lees hier meer over PTSS en andere behandelingen. 

Bij recreatief gebruikt wordt kan MDMA in pil vorm (ecstasy), capsule of poeder vorm gebruikt worden. In een medische setting worden capsules gebruikt. Het duurt zo’n twintig tot zestig minuten voor het effect optreedt en dit kan enkele uren aanhouden. 

Dissociatieve psychedelica
Dissociatieven zijn een klasse van psychoactieve stoffen die de waarneming van de realiteit verstoren en het gevoel kunnen veroorzaken alsof je niet meer verbonden bent met je lichaam. Een voorbeeld hiervan is Ketamine. Ketamine is ontwikkeld in een laboratorium en in eerste instantie ontwikkeld als medicijn voor narcose. Inmiddels wordt het ook gebruikt bij de behandeling van therapie resistente depressie voor mensen die onvoldoende effect hebben van reguliere anti-depressiva. Naast gebruik in medische setting, wordt dit middel vooral recreatief gebruikt.

Dit is een middel dat al in grote delen van de wereld als legaal medicijn gebruikt kan worden. 

Bij recreatief gebruikt wordt ketamine vaak gesnoven in poedervorm of als neusspray gebruikt. Binnen psychedelic assisted therapie kan bij een lage dosering ook een neusspray gebruikt worden of kan het onder de tong worden opgelost. Bij hogere doseringen wordt het in de spier geïnjecteerd of intraveneus toegediend. De werking treedt binnen enkele minuten op en duurt zo’n dertig tot zestig minuten, soms kan het effect tot negentig minuten aanhouden. 

Verschillende vormen van gebruik van psychedelica

Recreatief gebruik
Van recreatief gebruik is sprake als mensen dit voor hun plezier doen. Middelen worden vaak op illegale wijze verkregen en gebruikt met weinig voorbereiding of voorkennis. Soms zorgen mensen dat er iemand nuchter blijft die op de rest past, maar dit is niet altijd het geval. Mensen gebruiken psychoactieve drugs zoals MDMA, LSD of paddenstoelen op feestjes, thuis of buiten in de natuur. Het doel van deze manier van gebruik van psychedelica is over het algemeen voor iemands plezier en om een bewustzijns veranderende ervaring te hebben. 

Deze vorm van gebruik brengt de meeste risico’s met zich mee omdat mensen niet precies weten welk middel ze tot zich nemen, wat de dosering is en omdat ze soms ook andere middelen nemen zoals alcohol. Daarnaast brengt het risico’s met zich mee omdat mensen onvoorbereid zijn. Zoals gezegd versterkt psychedelica wat er al in onszelf aanwezig is en kan het onbewuste gevoelens naar boven halen. Dit kan angst oproepen en overweldigend zijn, met name als je hier niet op voorbereid bent. 

Medisch gebruik
Van medisch gebruik is sprake als er een arts of behandelaar het middel voorschrijft en een cliënt dit middel in een gecontroleerde setting inneemt. Ketamine wordt bijvoorbeeld vaak intraveneus toegediend terwijl iemands hartslag en bloeddruk gemonitord wordt. 

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw wordt er onderzoek gedaan naar de toepassing van LSD, psilocybine, MDMA en in mindere mate DMT. 
Het gebruik heeft als doel psychische klachten zoals depressie, angst of PTSS te verminderen. Hierbij wordt uitgebreid stil gestaan bij de voorbereiding, zijn de sessies onder begeleiding van een therapeut en zijn er sessie voor het integreren van de ervaring in het dagelijks leven. 

Psychedelic assisted psychotherapie is volop in ontwikkeling en staat nog in de kinderschoenen. Dit zal de komende jaren vermoedelijk steeds breder worden toegepast.

Traditioneel/spiritueel gebruik
Al eeuwen worden psychedelica gebruikt door inheemse culturen over de hele wereld. Het gebruik wordt door wijzen begeleid en de kennis wordt van generatie op generatie doorgegeven. Het gaat vaak gepaard met specifieke rituelen en gebruiken. 

Traditioneel worden planten met psychoactieve stoffen gebruikt voor genezing, maar ook om vragen te beantwoorden of verloren objecten of personen terug te vinden.  

Spirituele ceremonies in het Westen worden vooral gebruikt door mensen die op zoek zijn naar zelfontwikkeling. De laatste jaren worden zulke ceremonies steeds vaker aangeboden in het Westen. Hoewel er zeer ervaren mensen zijn die dit aanbieden, zijn er ook veel mensen die weinig kennis hebben van de oorspronkelijke tradities en/of amper getraind zijn in dit veld. 

Dit wordt momenteel nog niet gereguleerd, iedereen kan een ceremonie met psychedelica aanbieden. Verdiep je dus eerst in iemands achtergrond voordat je deelneemt aan een ceremonie. 

Algemene effecten
Hoewel er verschil kan zijn tussen de verschillende klasse psychedelica, zijn er veel vergelijkbare effecten.

Psychedelica kunnen bijdragen aan een andere kijk op de wereld, op jezelf en je eigen overtuigingen. Beschermingsmechanismen van het ego worden vaak minder waardoor onderdrukte gevoelens en herinneringen naar boven kunnen komen. 

Gevoelens die regelmatig ervaren worden zijn: eenheid met alles in het leven, verbinding, vreugde, vrede, liefde, verwondering. Maar ook gevoelens als verwarring, overweldigd zijn, verdriet en angst.

De waarneming is veranderd en tijd en ruimte wordt anders beleefd. 

Daarnaast kan er een spirituele of mystieke ervaring zijn die voorbij gaat aan woorden en moeilijk te beschrijven is.

Wat het bijzondere aan psychedelica is, is dat het je in contact brengt met iets dat groter is dan jezelf, het mystieke en het tegelijk ook als een thuiskomen ervaren kan worden. Het kan leiden tot diepe inzichten en wordt door veel mensen beschreven als een van de belangrijkste ervaringen in hun leven. 

Risico’s
Belangrijk om te onthouden is dat het gebruik van psychedelica risico’s met zich meebrengt en illegaal kan zijn. Een innerlijke reis maken kan overweldigend zijn en lang onderdrukte emoties omhoog brengen. Het is daarom niet alleen tijdens het gebruik intens, maar kan ook daarna nog ontregelend werken. Daarom is het belangrijk voorzichtig te zijn. Als je beslist om psychedelica te gebruiken doe dit dan op verantwoordelijke wijze. Zorg dat je je inleest, dat je je voorbereid en dat je een begeleider uitkiest die je vragen goed kan beantwoorden en die weet wat die doet. 

Saskia is een GZ-psycholoog, yoga- en mindfulness teacher die grotendeels in Nederland woont. Ze werkt zowel in haar praktijk in Den Haag als online. Haar eigen reis naar innerlijke vrede begon toen ze een tiener was en heeft haar ertoe gebracht psychologie, boeddhisme, yoga en psychedelica te bestuderen. Ze richtte House of Awareness op om haar kennis te delen en anderen te begeleiden op hun innerlijke reis.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *